MUHASEBE
HAZIRLADIĞIM BAZI
EXCEL UYGULAMALARI

Cari Hesap Programı (Demo)
Bu programla alıcı ve satıcıların cari hesapları takip edilebilir. Girilen her kayıt için otomatik olarak internet üzerinden Merkez Bankası döviz kurlarını alır. YTL olarak bir rakam girilmişse aynı anda USD EUR ve GBP karşılıklarını da kaydeder. Firmalar istenirse gruplandırılabilir. Bu gruplarla yer alan firmalar istenirse tek tek, istenirse grup olarak hesap durumları raporlanabilir. Bu şekilde, örneğin her ihale için bir grup açılarak her ihalenin kâr veya zarar durumu da yine döviz karşılıklarıyla beraber raporlanabilir.

Cari_Hesap_Programı.zip
Yükle

Satışların Maliyeti Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosunun hazırlanması için.

Satışların_Maliyeti_Tablosu.zip
Yükle

Demirbaş-Amortisman Listesi
Sabit kıymet amortismanlarının hesaplama ve takibini kolaylaştırır. Ayrıca amortisman ayrılmasıyla ilgili bazı bilgilerin verildiği bir açıklama sayfası da mevcutur.

Amortisman.zip
Yükle

Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu
Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının hazırlanması için.

Bilanço.zip
Yükle

Ek-10 Bilgi Formu
SSK'ya verilmesi zorunlu olan ve işyerinde 30 günden az çalışanlar için düzenlenen eksik gün çalışma nedeni açıklama formu.

Ek-10_Bilgi_Formu.zip
Yükle

Fatura
Excel ile fatura düzenlemeyi hiç denediniz mi? Bu fatura düzenleme programı, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olup esnek bir kullanıma sahiptir. Hesaplanan fatura genel toplamı rakamını, yazıyla otomatik olarak yazar. Oranlarına göre K.D.V. tutarlarını detaylandırır.

Fatura.zip
Yükle

Kar-Zarar Dağıtımı
Kâr-Zarar dağıtımı işlemleri size zor geliyorsa bir de bunu deneyin. İşlemleri çok kolay ve hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Bütün veri girişleri yapıldıktan sonra yevmiye maddesi ve Kâr Dağıtım Tablosu aynı anda alınabilir.

Kar_Zarar_Dağıtımı.zip
Yükle

Kira Stopaj Listesi
Kira Stopajı Listesi hazırlamak için.

Kira_Stopaj_Listesi.zip
Yükle

Yasal Ödemeler Takvimi
Vergi, SSK, Bağ-Kur, Ticaret ve Sanayi Odası, İlan-Reklam Vergisi ve diğer ödemelerin, beyan ve ödeme son günlerini gösteren çizelge.

Ödeme_Takvimi.zip
Yükle

Eş ve Çocuklar İçin Sağlık Belgesi
Eş ve çocuklar için düzenlenen ve altı ay süre ile kullanılan belgeyi bu programla düzenleyebilirsiniz.

Vizite_Kağıdı_(SağlıkBelgesi).zip
Yükle

Eş ve Çocuklar İçin Vizite Kağıdı
Eş ve çocuklar için vizite kağıdı hazırlamak bu programla çok kolay.

Vizite_Kağıdı_(EşVeÇocuk).zip
Yükle

Sigortalı İçin Vizite Kağıdı
Sigortalı için vizite kağıdı hazırlamak bu programla çok kolay.

Vizite_Kağıdı_(Sigortalı).zip
Yükle

EK-3 Prim ve Hizmet Belgesi
Aylık olarak ve en çok 7 kişi çalışan işyerleri için SSK'ya verilen Prim ve Hizmet Belgesi.

EK-3_Prim_ve_Hizmet_Belgesi.zip
Yükle

Sigortalı Hesap Fişi
İşveren, işten ayrılan sigortalıların veya ölen sigortalıların hak sahiplerinin malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından tahsis yapılması için Kuruma müracaatları halinde, sigortalının hizmetlerini içeren Aylık Prim ve Hizmet Belgesini henüz Kuruma göndermediği süreye ait sigortalı hizmetleri ile ilgili bilgileri göstermek üzere düzenlenen ve talep edilen tarihten itibaren en geç bir hafta içinde Kuruma gönderilen belge.

Sigortalı_Hesap_Fişi.zip
Yükle

Sigortalı_İşe_Giriş_Bildirgesi
Bu programla İşyerinde işe başlayan işçileri kuruma bildirmek için kullanılan İşe Giriş Bildirgesi'ni düzenleyebilirsiniz.

Sigortalı_İşe_Giriş_Bildirgesi.zip
Yükle
ÖRNEK FORM VE DİLEKÇELER
(WORD BELGELERİ)Harcırah Cetveli
Yükle

Limited şirket ana sözleşmesi
Yükle

Anonim şirket ana sözleşmesi
Yükle

Ana Sözleşme Değişikliği
Yükle

Yapı kooperatifi ana sözleşmesi
Yükle

Fizibilite Raporu
Yükle

Kooperatif Genel Kurul evrakları
Yükle

Tekdüzen Muhasebe Hesap Planı
Yükle
NOTLAR:

1-) Word Belgelerini açabilmek için, parola sorulan yerde "Salt Okunur (Read Only)" butonuna basınız. Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra menüden "Farklı kaydet" ile belgeyi kaydedebilirsiniz.

2-) Hatalı çalıştığını veya eksik kalan yerler olduğunu düşündüğünüz Excel uygulamasını
e-posta adresine lütfen bildiriniz.

3-) Excel uygulamalarındaki hesaplama formüllerinin yanlışlıkla silinip uygulamanın çalışmaz hale gelmemesi için belgeler parola ile korunmuştur. Ancak gerekli bilgi giriş alanlarına veri girişlerinizi yapabilir ve uygulamaları rahatlıkla kullanabilirsiniz.

4-) Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili olan bütün bildirimler, SSK Kanunu'nda yapılan son değişikliklere göre yeniden hazırlanarak güncellenmiştir.

5-)Bordro-Personel, İşletme Defteri, Beyanname ve diğer programları indirmek için program sayfasına bakabilirsiniz.MUHASEBE İLE İLGİLİ WEB SİTELERİ

Maliye
Internet Vergi Dairesi
E-Beyanname
E-Beyanname Klavuzu
Vergi Kimlik Numarası Sorgulama
Vergi Kanunları
E-Mevzuat Bilgi sistemi
Vergi Gecikme Zammı Hesaplama
Motorlu Taşıt Sorgulama Ödeme
KDV Oranı Sorgulama
Dilekçematik
Faaliyet Kodu-Adı Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu
SSK Gecikme Zammı
İşyeri Sicil Kontrol No
Sigorta Sicil Sorgulama
Sigortalı Hizmet Dökümü
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
Emekli Maaşı Bağlandı mı?
Sağlık Karnesi Sorgulama
Müstehaklık Sorgulama
Evrak Takibi

Diğer
Ulusal İşletim Sistemi-PARDUS
İlköğretim Veli Bilgilendirme Sistemi
Merkez Bankası Döviz Kurları
Resmi Gazete
T.C. Kimlik No. Sorgulama
Ticaret Sicil Gazetesi
ATO Borç Servisi
E-Gümrük
PTT Posta Kodu Sorgulama
ÖSYM
TCDD Online Bilet
THY Online Bilet
İşkur Adresleri
Ulusal Yargı Ağı